Chcete vidět kompletní profil lektora? Registrujte se a zažádejte o představení. Je to zdarma!

Detail lektorky: Lektorka Radka Z. s 8 letou praxí

Osobní profil

Lektorka Radka Z. s 8 letou praxí

Osobní údaje:

Jméno: Radka Z.
Rok narození: 1966
Délka praxe v letech: 8

Kontaktní údaje:

Telefon: Po souhlasu s představením se
Email: Po souhlasu s představením se

Odbornost

2017 - společná výstava ateliéru KVARK - Portréty - Příběhy - Pletichy v Bajkazylu Brno - samostatná výstava Spotnánní kresby a jiné písně duše - Místogalerie, Skleněná louka, Brno 2017 - Přednáška na téma Spontánní kreslení (spiritualita a individuační proces v tvorbě), Place Store Brno 2016 - absolvovala seminář Kresba stromu a snového stromu, PhDr. L. Běťák 2016 - účast na konferenci Space for Art Therepies, Praha 2016 - účast na České transpersonální konferenci, Praha 2016 - 2013 asistentka a arteterapeutka pro dospělé se středně těžkým a těžkým postižením a autisty Ruka pro život, 2016-15 konzultantka pro autismus Centra Kociánka, vedla pravidelná školení pracovníků pro autismus, kurz Jak být profesionál a nevyhořet, Přístupy v práci s lidmi s jinakostí. 2015-2016 lektorka ateliéru pro handicapované výtvarníky KreAt 2015 - absolvovala Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS, s Marií Merino z Autismo Burgos (30h) - prezentace prací klientů DS Ruka pro život na výstavě Ruku v ruce, komentované prohlídky pro odbornou i laickou veřejnost, rodiny a neformální podporovatele autorů - absolvovala kurz Totální komunikace: Jak porozumět neverbálně komunikujícím lidem 42h) - absolvovala kurz Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií - absolvovala kurz Motivace jako prostředek efektivního zapojení do pracovních činností u osob s poruchou autistického spektra 2015 - IMS Brno, sociální pedagogika, Bc. 2015 Firewalking Brno 2015 absolvovala kurz Krizové intervence u obtížně zvladatelných klientů 2014 kurz Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra 2014 kurz Alternativní a augmentativní komunikace (46h) 2013 prezentace prací klientů DS Ruka pro život na výstavě Tvořím svoji čáru 2013 kurz Prevence syndromu vyhoření I a II. - účast na mezinárodních konferencích o autismu (2013, 2014), konference pečujících (2015) - spolupráce s CREAT – výtvarnou dílnou pro mentálně postižené výtvarníky, také účast na Mezinárodním projektu Doteky IV 2013 2010 Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice (252 h) 2011-2009 Sebepoznávací semináře praktické životní filosofie Principy života (500h) 2010 Arteterapeutický seminář Základní řada, ak. mal. K.Ženaté (48h) - koučování: artekoučing s vychovateli a pečujícími z dětských domovů (2012-14), pro profesionální a rodinné pěstouny (2013), pro o.s. Ženy 50+(2012-2014), pro matky v tíživých situacích (2013), cyklus sebepoznávacích arteterapeutických ochutnávek v Moravské galerii v Brně (2009-2011) - matka dvou synů (18 a 19let) - deset let aktivně pracovala pro různá amatérská divadla (Pro100r, Drbkožky) jako herečka, výtvarnice a spoluautorka scénářů, spoluautorka TV dokumentu V zajetí vůle (2007) - výtvarně činná (cca 12 samostatných malých výstav)

Regiony

Regiony působnosti lektora

Osobní charakteristika

Empatický přístup. Vlastní zkušenost s kreativním vyjadřováním, intrapsychickými procesy při tvorbě, schopnost naslouchat. Mám zkušenost s obtížně komunikujícími klienty z práce s osobami se středním a těžkým mentálním postižením a autismem, kdy jsem se naučila rozšířit komunikační rejstřík o prvky nonverbální, alternativní a augmentativní komunikace. Pracuji s vizualitou, emoční iteligencí, arteterapeutickými prostředky. K mým zálibám patří studium analytické psychologie, zajímám se o sny a práce C.G.Junga. Pomáhám lidem syntetizovat jejich životní poznání do smysluplného celku, zajímám se o psychospirituální krizi.

Přednosti lektorky:

 • Vlastní zkušenost s přijetím jinakostí u dospělých osob (např. austismus).
 • Vlastní reflektovaná zkušenost s uměleckou a kreativní tvorbou, schopnost tuto zkušenost předávat..
 • Vlastní zkušenost s objevováním skrytých motivací, emoční intrapsychické koučování.

Cena lektorství 8-10 tis. / den *

Hlavní témata:

 • Emoční inteligence
 • Komunikace s obtížnými klienty
 • Koučování manažerů (coaching)
 • Kreativita
 • Syndrom vyhoření a Work & live balance

Další témata:

 • Asertivní komunikace a řešení konfliktů
 • Kariéra a profesní růst, talent management
 • Lektorské dovednosti, train the trainers

Cílová skupina:

individuální koučování středního a vyššího managementu ve státní správě a medicínských oborech, Lidé v obtížných životních situacích.

Cena poradenství 2000 - 5000 Kč / den *

- pro osoby v těžké životní situaci - využití emočního intrapsychického koučování - pro osoby po zážitcích z různých alternativních metod, které způsobily otevření vnímání a intuice a další práce s nimi - integrování získaných zkušeností přip.schopností - pro dlouhodobou práci s týmy na rozvoji emoční inteligence - v oblastni antimobbingu a antibossingu (drobná osobní zkušenost) - pro dlouhodobé poradenství je vždy nutné osobní setkání - první telefonická krizová intervence

Oborové reference

 • Služby: individuální koučování bych mohla uvézt pouze se souhlasem klientů (vyšší management státní správy a - individuální emoční koučování :: Na počátku, z.ú. - emoční koučování - artekoučing pro osoby v obtížných životních situacích :: Ruka pro život, o.p.s. - podpora pečujích pracovníků :: ˇŽeny 50+ - sebezkušeností skupinový artekoučing po
 • Státní správa: Centrum Kociánka - Sebezkušenostní a vzdělávací kurzy pro pracovníky službách pro cílovou skupinu autismus, nižší a střední management

* ceny jsou bez DPH


Vizitka lektorky

Plný profil lektorky uvidíte po Vaší registraci a přihlášení, kdy můžete zažádat o představení lektora.

Registrace je zdarma.

Nabídka položky


Uživatelská nabídka


Kontakt