Aktuality

 • Účastníci pilotáže se mohou těšit na první prezenční kurz

  V rámci projektu Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj, který je financovaný z prostředků Evropské unie, byla zahájena aktivita č. 4 – tedy pilotáž navrženého programu interního lektora. Pilotáž jsme zahájili v září autodiagnostikým testem, který účastníci pilotáže vyplňují přes Learning management systém. Na základě části výstupů budou účastníkům zapsány první e-learningové kurzy, které předchází prezenčnímu kurzu.
  Již 15. - 16. října 2013 se může první skupina účastníků těšit na prezenční kurz Prezentační a komunikační dovednost lektora. Druhá skupina bude tento kurz absolvovat v termínu 20. – 21. října 2013.
  [04/10/13]
  více zde
 • Příprava e-learningových kurzů v plném proudu

  Práce na tvorbě e-learningových kurzů je v plném proudu. Lektoři odevzdávají první návrhy svých posledních kurzů. Nicméně zde práce nekončí. Jednotlivé kurzy prochází podrobnou korekturou a revizí. S lektory je následně struktura a obsah kurzu konzultován a probíhají následné úpravy kurzů. Finální podoba kurzu v MS PowerPoint dále putuje k již vybranému komentátorovi e-learningových kurzů, který připravuje zvukové stopy k jednotlivým slajdům. V poslední fázi náš IT specialista propojí PwP prezentaci se zvukovými stopami a v programu Articulate vytvoří samotný e-learningový kurz. [09/08/13]
  více zde
 • Možnost přihlásit se do vzdělávacího programu Rozvoj interních lektorů

  Firmám z Libereckého kraje nabízíme možnost účastnit se pilotního ověřování vzdělávacího programu Rozvoj interních lektorů. Do pilotáže se může přihlásit zaměstnanec firmy, která má sídlo nebo závod v Libereckém kraji nebo musí mít zaměstnanec trvalé bydliště na území Libereckého kraje.

  Program se skládá ze 17 ti e-kurzů a 7 praktických prezenčních kurzů. Termín realizace programu je od září 2013 do června 2014. Více informací o průběhu a termínech naleznete zde. Více k obsahové náplni e-learningových a praktických kurzů se dočtete zde.

  Pro více dotazů je možné se obracet na manažera projektu: Petra Musilová, musilova@toplektori.cz.
  [25/07/13]
  více zde
 • Kompetenční model interního lektora

  V rámci projektu Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj (reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0015), který je financovaný z prostředků Evropské unie, vznikl první výstup i pro širokou veřejnost a to kompetenční model interního lektora. Jeho podobu můžete najít na stránkách zde.
  [28/06/13]
  více zde
 • Projekt pokračuje, tvoří se první kurzy

  Květen byl ve znamení zahájení tvorby obsahu e-learningových a praktických kurzů. Lektoři od metodika projektu obdrželi harmonogram a začali témata zpracovávat dle instrukcí k formě tak, aby náplň kurzů bylo možno překlápět do programu Articulate, ve kterém se e-learningové kurzy tvoří.
  Od června lektoři vytvářejí podklady k e-kurzům, metodik následně kontroluje obsahové naplnění témat a v případě potřeby je dále koriguje s lektory, věnuje se úpravám formátu a případně pomáhá vkládat schválený obsah do šablony. Dále kontroluje a upravuje text doprovodného komentáře, který bude následně předáván k nahrání ve studiu.
  Součástí e-kurzů jsou i závěrečné testy a kvízy, odkazy na doporučenou literaturu, které lektoři připravují také.
  Červenec až září bude pokračovat ve stejném duchu. [20/06/13]
  více zde
 • Setkání rozšířeného projektového týmu

  V dubnu se poprvé sešel projektový tým obohacený o lektory a IT specialistu. Velké setkání se uskutečnilo 25.4. Poté, co jsme se navzájem seznámili, představila metodička Jana Růžičková strukturu projektu. Dále předestřela informace k tvorbě jednotlivých modulů, tj. náplň práce lektorů na následující měsíce. Pravidla a doporučení jsme shlédli přímo v podobě vzorového e-learningu, který pro tuto příležitost připravila spolu s IT specialistou, Michalem Zelenkou. Když jsme probrali dotazy, připomínky a úkoly, domluvili jsme si harmonogram prací a tok informací. Jde se tvořit! [20/05/13]
  více zde
 • Výsledek druhého výběrového řízení pro projekt

  - je vyvěšen opět na stránkách Libereckého kraje - zde. [09/05/13]
 • Výběrové řízení k zajištění dodávky technického vybavení II.

  Druhé výběrové řízení bylo vyhlášeno pod zadávacím číslem 17/2013/OPVK/04/0015. Jedná se o dodávku operačního systému na server a zálohovacího zařízení pro server a notebooky. Pro podrobné informace a zadávací dokumentaci na webu Libereckého kraje klikněte zde. [12/04/13]
  více zde
 • Únor a březen v projektu "Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj"

  Během měsíce února a března probíhají tyto linie činností:
  Dokončili jsme výběrové řízení a zakoupili technické vybavení pro mobilní učebnu.
  Do projektového týmu se zapojil IT specialista pro tvorbu e-learningových kurzů a metodiky. Jeho první náplní bylo testovat různé nástroje pro výběr e-learningu a vybrat z nich ten nejvhodnější.
  Vytipovali jsme kandidáty na pozici Lektor I. – III. S těmi, co splňují dojednané požadavky a prošli užším výběrem, jsme vedli pohovory. Vybrali jsme lektory na pozice Lektor I. a Lektor 2 a projektový tým s nimi byl seznámen.
  Metodik projektu pracuje na kompetenčním modelu interního lektora, který bude bází pro tvorbu autodiagnostického testu a celého plánovaného vzdělávání interních lektorů. Východisky pro kompetenční model bylo předcházející dotazníkové šetření (Analýza potřebnosti) z měsíce března 2012, dále klasifikační požadavky „Lektora dalšího vzdělávání“ Národní soustavy povolání, také orientační sonda uskutečněná v měsíci lednu a na začátku února 2013 a především studium odborné literatury a internetových zdrojů.
  [27/03/13]
  více zde
První stránka Předchozí stránka Zobrazuji 21-30 z 60 aktualit Další stránka Poslední stránka

Posílejte požadavky bez registrace:

Fotografie Markéta Huplíková

Markéta Huplíková
jednatelka

huplikova@toplektori.cz
+420 603 293 139


Uživatelská nabídka


Kontakt